IK ben IK - Wat en Hoe?
IK ben IK - Praktijk voor Counseling, Coaching en Trainingen


Welkom op de website van 
"IK ben IK"

Nieuws
14 september start weerbaarheidtraining 
voor kids 7-11 jaar!
Klik hier


 

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
 • het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

IK ben IK is gespecialiseerd in 
Kinder -en Jongerencounseling.


Voor wie?

Voor kinderen/ jongeren, volwassenen, ouders, docenten, leerkrachten met klachten/ problemen, zoals:
Leerproblemen
Eetproblemen
Gedragsproblemen
Vormen van stress 
Werkdruk, werkstress
Negatief zelfbeeld
Faalangst, Alle angsten, Fobieën
Boosheid 
Verdriet
Pesten
Concentratieproblemen 
Poep -en/of Plasproblematiek
Vol hoofd

Lastig om kunnen gaan met:
Verlies (echtscheiding, overlijden)
Beelddenken
(Hoog)gevoeligheid

Uw kind hooggevoelig? 
Doe de test:
Of gewoon niet lekker in je vel en niet weten waar het vandaan komt!
|

Vertrouwelijk
Alles wat u als ouder(s) vertelt blijft vertrouwelijk. U bepaalt zelf wat er besproken wordt. Onder die voorwaarde kunt u zich vrij voelen om gevoelens en ervaringen te uiten. 
Dit geldt ook voor het kind/ de jongere. Wat er in het oudergesprek aan u wordt verteld zal eerst besproken worden met uw kind.


Werkwijze

* contactformulier invullen op de website
* we maken een afspraak voor een intakegesprek
* invullen van het intakeformulier
* intakegesprek met de ouder(s) 
* sessies met uw kind, wekelijks of tweewekelijks
* na 5 sessies evaluatiegesprek met de ouder(s)
* tussendoor kort contact met de ouder(s)
* zo nodig contact met de leerkracht(en)/ IB-er
* sessies duren 45 of 60 min. en oudergesprekken max. een uur
* aan de sessies ligt een behandelplan ten grondslag
* gemiddeld tussen de 5 en 15 sessies, afhankelijk van de hulpvraag.
 


Werkvormen

Aanleren van een handige leerstrategie, (andere) sociale vaardigheden, versterken van weerbaarheid, versterken van zelfbeeld etc., afhankelijk van de hulpvraag.
 • Oplossingsgericht Coachen: werken naar een oplossing die in het vermogen ligt van het kind/jongere/volwassene ipv het probleem uit te diepen.
 • MatriXcoaching: een effectieve methode om snel belemmeringen, blokkades, emotionele en mentale problemen op te lossen.
 • NLP(Neuro- Linguistisch Programmeren)
 • Kids' Skills: van probleem naar oplossing met kinderen
 • Mission Possible: van probleem naar oplossing met jongeren
 • uit de Creatieve- en Speltherapie: metaforen, handpoppen, tekenen, schilderen, kleien enz.
 • Visualisatie- en Ontspanningstechnieken
 • Starchild Skills: vaardigheden voor (hoog)gevoeligen
 • uit de RET (Rationeel-emotieve Therapie): negatieve gedachtes omzetten in helpende gedachtes
 • uit de Gedragstherapie: ontmoedigen en belonen, sociale vaardigheden
 • Familieopstellingen: inzichten krijgen in het familiesysteem
 • Boby en Braingym (edukinesiologie): voor de goede samenwerking tussen lichaam en brein
 • Kanjertraining: sociale vaardigheden
 • Kracht van 8: sociale vaardigheden
 • Psychosociale weerbaarheidtraining, zie andere pagina klik hier
 • Supportgroepaanpak, van Sue Young, bij pesten: Een oplossingsgerichte aanpak bij pesten op school.
 • Bal-a-vis-x: Integratie van Brein en Lichaam ter bevordering van concentratie e.a. 
Welke methoden en technieken ik precies gebruik is afhankelijk van wat bij de cliënt past, de leeftijd en de problematiek.
Reacties van ouders:
Welke veranderingen zie je als ouder(s)?
"Dat hij beter in zijn vel zit, weer grapjes maakt, gezellig is en bv. zonder morren meedoet met klusjes in het huis." ouders jongen van 10
"Hij kan wel luisteren, maar hij moet er zo nu en dan wel op gewezen worden." ouders jongen van 12 jr.
"Meer zelfvertrouwen, durft van zich af te bijten, ziet niet alles meer zo zwart-wit." ouders jongen van 10 jr.
"Hij kan langer zelf spelen, zichzelf vermaken." ouders jongen van 5 jr.
"Hij lijkt wel minder snel geprikkeld''moeder jongen van 9 jr.

 
Waar zijn jullie het meest tevreden over?
"Dat hij niet gek is, maar een eigen persoon en ook zo behandeld is." ouders jongen van 10
"Dat hij toch heeft laten zien dat hij niet helemaal zo is, zoals school het in het schrijven naar de school voor middelbaar onderwijs heeft neergezet." "Dat heeft hem toch wel wat gedaan en soms probeert hij echt rustig te blijven en beter over dingen na te denken voordat hij iets doet." ouders jongen van 12 jr.
"Dat hij nu weet hoe hij met bepaalde situaties om moet gaan. Dat hij zelf een stuk sterker is geworden." ouders jongen 10 jr.
"Dat ik praktische adviezen heb gekregen en dat onze zoon altijd zo blij bij je vandaan gaat."
"Dat hij beter zelf kan spelen." ouders jongen van 5 jr.
 
Wat zou je zoon of dochter nog meer van je/jullie nodig kunnen hebben om het behaalde resultaat vast te houden?
"Vooral rustig blijven en structuur." ouders jongen van 10
"Niet alleen van ons, maar ook van bv. school om het niet bij voorbaat als te 'veroordelen' en hem iets meer zelfvertrouwen te geven. Dat heeft hij echt nodig en opletten met wie hij omgaat." ouders jongen van 12

Welke vragen of tips zijn er nog betreffende mij, mijn werkwijze of anders?
"Ik ben blij dat we bij jou terecht zijn gekomen. Hij heeft spelenderwijs wel wat geleerd." ouders jongen van 10
"R. ging graag naar je toe en kwam nog blijer terug." ouders jongen 10 jr.
''J. vond het erg leuk bij je dus ik zou zeggen ga zo door.''moeder jongen van 9 jr.
"Wij hebben het als erg prettig ervaren dat je er zoveel aandacht en tijd in hebt gestopt. Ook alle lieve bemoedigingen en attenties aan J. hebben ons diep geraakt." ouders van (hooggevoelige) jongen, 6 jr.
"Ik vond het heel prettig hoe snel jij wist hoe N. in elkaar zat. N. voelde zich erg snel op haar gemak bij jou, wat zeker tot dit snelle resultaat heeft geleid."moeder van (hooggevoelige)dochter, 7 jr.